Siirry sisältöön

Harkinnanvarainen valinta

Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy johon haluat vedota. Harkintaan perustuvassa valinnassa koulutuksen järjestäjä arvioi koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista.

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelijavalinta tehdään yhteishaun valintaperusteena käytetyistä valintapistemääristä riippumatta. Harkintaa perustuvassa valinnassa arvioidaan hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista. Hakukohteisiin voidaan ottaa enintään 30 prosenttia hakijoista tällä tavoin. 

Harkinnanvaraista valintaa voi käyttää kaikissa ammatillisen koulutuksen hakukohteissa, lukuun ottamatta tutkintoja, joiden opiskelijavalinnassa käytetään koulutuksen järjestäjän omaa pääsy- tai soveltuvuuskoetta (A 699/2017, 13 §). Näitä tutkintoja Jedussa ovat Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (Ylivieska) ja Sosiaali- ja terveysalan perustustutkinto, ensihoidon osaamisala (Oulainen).   

Yhteishakusi on automaattisesti harkinnanvarainen ja voit tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos 

Sinun tulee toimittaa ajantasainen erityisopettajan lausunto, jossa kuvataan yksilöllistämisen tarpeet ja otetaan kantaa sinun opiskeluedellytyksiisi sekä viimeisin koulutodistus. Tarvittaessa lisäksi psykologin tai muun asiantuntijan lausunto.   

Sinun tulee toimittaa todistus, josta käy ilmi tähän saakka käyty koulutus (esim. kesken jäänyt peruskoulu/oppivelvollisuus) sekä selvitys siitä, miksi koulutodistus puuttuu.   

Sinun tulee toimittaa ulkomailla suoritetun peruskoulun alkuperäinen todistuskopio sekä virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös.  

Sinä voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa ja olet myös mukana pistevalinnassa, jos     

Sinun tulee toimittaa ajantasainen erityisopettajan lausunto, jossa kuvataan oppimisvaikeudet ja tuen tarpeet sekä viimeisin koulutodistus. Tarvittaessa lisäksi lääkärin-, psykologin- tai muun asiantuntijan lausunto.      

Sinun tulee toimittaa ajantasainen asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, kuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi millaisia henkilökohtaiseen elämään tai terveyteen liittyviä erityisiä syitä Sinulla on, jotka ovat heikentäneet aiempaa koulumenestystä tai vaikeuttaneet sosiaalista vuorovaikutusta (esim. lastensuojelutoimet, kiusaaminen, hakijan tai perheen pitkäaikaiset sairaudet) sekä hakijan viimeisin koulutodistus.    

Pelkkä sosiaalinen syy tai elämäntilanne ei ole peruste harkinnanvaraiseen hakuun, mikäli ne eivät ole vaikuttaneet heikentävästi opintomenestykseen.    

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, arvioidaan hakijan kielitaito ohjaamalla hakija kielitestiin.    

Ohje harkintaan perustuvaan valintaan osallistuvalle hakijalle   

 1.) Keskustele oman koulusi opinto-ohjaajan kanssa asiasta. Varmista, että harkintaan perustuva valinta on sinulle oikea hakuväylä.   

2.) Hanki harkinnanvaraisen haun perusteen mukaiset asiakirjat yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti.  

3.) Osallistu yhteishakuun täyttämällä hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, mikäli haet harkintaan perustuvassa valinnassa.  

4.) Tulosta yhteishaun valmis hakemuksesi Opintopolusta.   

5.) Postita yhteishaun hakemus ja kohdan 2 mukaiset asiakirjat 30.3. mennessä  jokaiseen JEDUn yksikköön, johon olet hakenut (yhdet liitteet riittävät kuhunkin yksikköön, vaikka olisi hakenut useammalle koulutusalalle).  Merkitse kirjekuoren päälle ”Harkintaan perustuva valinta”.   

6.) Osallistu pääsykokeeseen sekä oppimisvalmiuskokeeseen, mikäli sinut kutsutaan niihin.   

Oppimisvalmiuskoe

Oppimisvalmiuskokeessa on neljä osa-aluetta: kuvallinen, matemaattinen, sanallinen päättely ja luetun ymmärtäminen. Kokeen avulla selvitetään hakijan oppimaan oppimisen kykyä, kielellisiä valmiuksia ja edellytyksiä suoriutua opinnoista. 

Koe tehdään oppilaitoksessa tietokoneella. Koe järjestetään vuosittain huhtikuussa. Hakija kutsutaan kokeeseen ylimpään harkinnanvaraisen valinnan hakutoiveeseen. Kutsu kokeeseen lähetetään hakijan hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

Yhteystiedot liitteiden postitusta varten  

Koulutuskeskus Jedu, Haapajärvi  
Opinto-ohjaaja  
Erkkiläntie 1  
85800 Haapajärvi  

Koulutuskeskus Jedu, Haapavesi  
Opinto-ohjaaja  
PL 53  
86601 Haapavesi  

Koulutuskeskus Jedu, Kalajoki  
Opinto-ohjaaja  
Opintie 2  
85100 Kalajoki  

Koulutuskeskus Jedu, Nivala  
Opinto-ohjaaja  
PL 72  
85501 Nivala  

Koulutuskeskus Jedu, Oulainen  
Opinto-ohjaaja  
PL 40  
86301 Oulainen  

Koulutuskeskus Jedu, Piippola  
Opinto-ohjaaja  
Keskustie 29  
92620 Piippola  

Koulutuskeskus Jedu, Ylivieska  
Opinto-ohjaaja  
PL 124  
84101 Ylivieska  

Tarvitsetko apua koulutukseen hakemisessa vai muuten opastusta ja vinkkejä? JEDUn hakijan palvelut auttaa!