Siirry sisältöön

Lakisääteiset tiedotteet

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

Sidonnaisuusilmoitukset

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan tulee tehdä ilmoitus sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Tällaisia sidonnaisuuksia ovat muun muassa johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä sekä merkittävä varallisuus.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhtymävaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajistoa sekä kuntayhtymän johtajaa, joka toimii yhtymähallituksen esittelijänä.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksista on pidettävä rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Ilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle.