Siirry sisältöön

Verkko-opinnot

Verkossa opiskelua varten Koulutuskeskus JEDUssa on käytössä verkkopohjainen oppimisympäristö Itslearning.

Verkkokurssien suorittaminen

Internetin kautta pääset käsiksi kurssin oppimateriaaleihin, joita voit opiskella opettajan johdolla tai itsenäisesti. Perinteisellä kurssilla oppijat voivat esittää kysymyksiä opettajalle, käydä keskusteluja tai tehdä ryhmätöitä. Samanlaiset vuorovaikutuksen muodot ovat käytössä verkkokursseillakin.  

Verkko-opiskelijalta vaaditaan enemmän aktiivisuutta kuin lähiopetukseen osallistuvalta. Oppija on verkossa sosiaalisesti läsnä vain silloin kun hän lausuu tai kirjoittaa ajatuksensa kommentteina. Hiljainen tarkkailija on näkymätön. 

Verkkokursseihin voi kuulua myös tapaamisia ja lähiopetusta. Jotkut kurssit ovat kokonaan Itslearningissa. Kursseihin kuuluu opettajan antamaa henkilökohtaista ohjausta, jonka saat oppimisympäristön keskusteluissa, sähköpostitse tai puhelimitse. Voit myös kommunikoida toisten opiskelijoiden kanssa verkossa. Koulutuskeskus JEDUn Itslearningissassa olevien kurssien lisäksi voit suorittaa avoimia ammatillisia opintoja muiden oppilaitosten tarjonnasta. Niistä täytyy aina sopia opon tai oman vastuuopettajan kanssa.  

Verkko-opiskelu ja verkossa oleva oppimisympäristö eivät edellytä erityisiä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, vaan perustaidot Internetin ja sähköpostin käytöstä riittävät.