Siirry sisältöön

Kansainvälisen toiminnan organisointi JEDUssa

Koulutuskeskus JEDUn kansainvälisyysstrategia

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystrategia 2021-2027(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) pohjautuu valtakunnallisiin kehityssuunnitelmiin ja -linjauksiin ja siinä huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Opetushallituksen (OPH) ammatillista koulutusta koskevat määräykset ja asetukset sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntastrategian linjaukset. 

Koulutuskeskus JEDUn tavoitteena on koulutusta läpileikkaava arkipäivän kansainvälistyminen. Koulutustoimijat tukevat yrityksiä kansainvälisillä kehittämishankkeilla, uusilla koulutusohjelmilla ja opettajien ja asiantuntijoiden työelämäjaksoilla ulkomailla. Kansainvälinen toiminta parantaa kielitaitoa ja opiskelijoiden sijoittumista työelämään opintojen jälkeen. Opiskelijat kykenevät toimimaan monikulttuurisessa työympäristössä ja kansainvälisissä verkostoissa Suomessa ja ulkomailla.

Kansainvälisen toiminnan organisointi, keskeiset tavoitteet ja painopistealueet 

Koulutuskeskus JEDUn yhteiset palvelut suunnittelevat, kehittävät ja koordinoivat kansainvälisiä toimintoja. Toimintoihin kuuluvat opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden kansainvälinen liikkuvuus, opiskelu, työelämässä tapahtuva oppiminen ja kansainväliset hankkeet.
Koulutuskeskus JEDUn toimipisteiden KV -yhdyshenkilöt koordinoivat toimipistekohtaisia liikkuvuuteen liittyviä asioita, neuvovat opiskelijoita KV -asioissa, varaavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja ulkomailta sekä valmentavat vaihto-opiskelijoita yhdessä koulutuskeskus JEDUn yhteisten palveluiden kanssa. Koulutuskeskus JEDU on mukana kansainvälisissä verkostoissa Suomessa ja ulkomailla. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteissa kansainvälinen toiminta ja osaaminen on sisällytetty elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. Monikulttuurinen osaaminen on osa ammattitaitoa.

JEDUssa kehitetään aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa. Opinnoissa hyvin menestyneitä nuoria kannustetaan osallistumaan ammattitaitokilpailuihin ja parannetaan opettajien valmiuksia osallistua valmennustyöhön. Koulutuskeskus JEDU tekee yhteistyötä̈ koulutuksen järjestäjien kanssa kotimaassa ja ulkomailla ja kehittää ulkomaanvaihtojen sisältöä niin, että osaaminen voidaan osoittaa näytöillä työpaikoilla myös ulkomailla.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän arvot kansainvälistymisen näkökulmasta

Vastuullisuus

Tunnemme ja otamme vastuun toiminta-alueemme osaamisesta ja kehityksestä. Toimimme laadukkaasti ja yhteisöllisesti monialaisena toimijana ja kehitämme toimintaa kestävän kehityksen mukaisesti. Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, luovaa toimintatapaa, yritteliäisyyttä sekä elinikäistä oppimista.

Kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Teemme sen mitä lupaamme ja pidämme kiinni sopimuksista. JEDUn henkilökunnalla ja opiskelijoilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainväliseen liikkuvuuteen.

Avoimuus

Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämässä. 
Kannustamme henkilökuntaa ja opiskelijoita monikulttuurisuuden ja erilaisuuden arvostamiseen. 

JEDUn kansainväliselle toiminnalle on myönnetty Erasmus+ -ohjelman sertifikaatti laadukkaasta kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä.

The Erasmus + VET Mobility Charter 2015-1-FI01-KA109-009220 is awarded by the Finnish National Agency for the Erasmus + programme CIMO to Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä for the period from 1.1.2021 to 31.12.2027.