Siirry sisältöön

Terveydentilavaatimukset

Tietyillä aloilla on voimassa terveydentilavaatimuksia, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Hakiessasi yhteishaussa tai jatkuvassa haussa sinulta kysytään hakulomakkeessa terveydentilaan liittyviä asioita. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää hakuvaiheessa, mutta koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen tai –lausunnon.  Jos annat virheellistä tietoa hakuvaiheessa, voidaan opiskeluoikeutesi peruuttaa.

Sosiaali- ja terveysala

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

Tekniikan ja liikenteen ala

Logistiikan perustutkinto sekä rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala kuuluvat SORA-tutkintoihin, joissa on erityisiä terveydentilavaatimuksia.

Terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä SORA-tutkinnoissa ovat

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä ryhmässä 2

 Molempiin SORA-tutkintoihin sisältyy C-ajokortti, johon vaaditaan ryhmän 2 vaadittava terveys (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 386/2011).

 • molempien silmien yhteisen vaakasuoran näkökentän on oltava vähintään 160 astetta 
 • laajuus vähintään 70 astetta vasemmalle ja oikealle sekä 30 astetta ylä- ja alasuuntaan 
 • näkökentän keskialueella 30 asteen säteellä keskipisteestä ei saa olla puutoksia 
 • kontrastiherkkyys merkittävästi heikentynyt tai näkee kaksoiskuvia 
 • jos toisen silmän näkökyky on heikentynyt olennaisesti tai silmien aikaisempi yhteisnäkö on menetetty, silmätautien erikoislääkärin uudelleen arvio aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua 

 • tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai vamma, jota ei voida korjata ajohallintalaitteilla 
 • jos on etenevä sairaus, lääkärin tulee arvioida ajoterveysvaatimusten täyttymistä säännöllisesti

 •  ajoterveysvaatimukset eivät täyty jos on vakava sydämen rytmihäiriö 
 • jos on sydämentahdistin, erikoislääkärin on seurattava säännöllisesti ajoterveysvaatimusten täyttyminen 
 • epänormaali verenpaine ajoterveysvaatimuksia arvioidaan 
 • ajoterveysvaatimukset eivät täyty jos on rintakipuja levon tai mielenliikutuksen aikana 
 • sydäninfarktin sairastaneen henkilön ajoterveysvaatimuksia arvioi ja seuraa säännöllisesti erikoislääkäri 

Diabetesta sairastavan henkilön kohdalla ajoterveysvaatimuksia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Ajoterveysvaatimukset täyttyvät jos:

 • ei yhtään vakavaa hypoglykemiaa viimeisen 12 kuukauden aikana 
 • täysi kyky havaita hypoglykemia itsellään 
 • riittävä seuranta mittaamalla verensokeria säännöllisesti vähintään 2 kertaa päivässä sekä ajotilanteisiin liittyen 
 • ymmärtää hypoglykemian riskit 
 • ei liity lisäsairauksia, jotka olennaisesti heikentävät ajoterveyttä 
 • säännöllinen terveyden seuranta vähintään kolmen vuoden välein.

 • ajoterveysvaatimus täyttyy henkilöllä, jolla on ollut ensimmäinen tai yksittäinen epileptinen kohtaus, jos kohtauksettomuus on kestänyt vähintään viisi vuotta (ilman epilepsialääkitystä) 
 • jos henkilöllä on ulkoisen tekijän provosoima epileptinen kohtaus, joka ei arvioida toistuvan ajotilanteessa, tulee neurologian erikoislääkärin arvioida ajoterveys tapauskohtaisesti 
 • ajoterveysvaatimus täyttyy, jos kohtauksettomuus on kestänyt 10 vuotta ilman lääkitystä 
 • aivojen rakenteellinen vaurio tai muu sairaus, jossa kohtausriski, kohtauksen riski enintään 2% vuodessa 

 • henkisiin toimintoihin vaikuttava muistisairaus

 • vakava psyykkinen häiriö 
 • vaikea psyykkisen kehityksen häiriö 
 • lääkärin tulee ottaa huomioon lisääntyneet riskit, jotka liittyvät ryhmää 2 kuuluvia ajokorttiluokkia vastaavien ajoneuvojen kuljettamiseen 

 • alkoholiriippuvuus
 • ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos alkoholin käytöstä on aiheutunut pysyväisluonteisia ajokykyä haittaavia tai ajoturvallisuutta vaarantavia terveydentilan muutoksia 
 • ajoterveysvaatimus täyttyy, jos henkilö on ollut riittävän pitkän ajan raittiina päihdealan lääkärin lausunnon ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella 

 • huume- tai lääkeriippuvuus (keskushermostoon vaikuttavista) 
 • ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos väärinkäytöstä on aiheutunut pysyväisluonteisia ajokykyä haittaavia tai ajoturvallisuutta vaarantavia terveydentilan muutoksia 

 • keskushermostoon vaikuttavia lääkärin määräämiä säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä

 • vakava palautumaton munuaisten vajaatoiminta

 • ajokykyyn vaikuttava elinsiirrännäinen tai keinotekoinen implantti

Turvallisuusala

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

Tarvitsetko apua koulutukseen hakemisessa tai muuten opastusta ja vinkkejä? JEDUn hakupalvelut auttaa!