Siirry sisältöön

Työpaikkaohjaajalle

Työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen on olennainen osa ammatillista koulutusta. Turvallisessa, aidossa työympäristössä työpaikkaohjaajan ohjauksessa tapahtuva oppiminen on myös tärkeä osa opiskelijan ammatillista kasvua.

Aamukahviwebinaarit työpaikkaohjaajille ja muille asiasta kiinnostuneille

Aamukahviwebinaarit järjestetään torstaisin klo 7.00 – 7.45 Microsoft Teams -kokouksena. Aamukahviwebinaareihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Ota kuppi kahvia ja tule mukaan aamukahviwebinaariin, jossa jaetaan kokemuksia ja vinkkejä ohjaamiseen!

Aamukahvien ajankohdat:

Työpaikkaohjaajana toimiminen

1.7.2021 alkaen kerätään työelämäpalautetta kaikilta työpaikoilta, joissa on ammatillisen koulutuksen opiskelijoita koulutus- tai oppisopimuksella. Linkki palautekyselyyn saapuu sähköpostilla työpaikkaohjaajalle. Kyselyyn vastaaminen vie vain 5 minuuttia, ja on tärkeä väline yhteistyön kehittämiseen. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa, vaan seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. 

Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää, sillä palautteen pohjalta voimme kehittää toimintaamme ja sitä kautta kouluttaa entistä osaavampia työntekijöitä työpaikoille.

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella tarkemmin työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä vaikuttavuusrahoituksen laskennassa.

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on edistää työpaikalla oppimisen toteuttamista ja parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua. Koulutuksella pyritään kehittämään työpaikkaohjaajien osaamistaitoja ohjatessaan opiskelijoita koulutusjakson aikana.

Koulutus on tarkoitettu kaikille niille työpaikkojen työntekijöille, toimihenkilöille ja näyttöjen vastaanottajille, jotka osallistuvat koulutusjakson aikana työpaikoillaan opiskelijoiden ohjaukseen.

Koulutus voidaan järjestää Koulutuskeskus JEDUn toimipaikoissa toteutettavana lähiopetuksena 10-20 henkilön ryhmissä tai ohjaavat opettajat voivat kouluttaa työpaikkaohjaajia työpaikoilla. Työpaikkaohjaajakoulutus on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina.

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen toteutus

 • jokaiselle osallistujalle suunnitellaan koulutus henkilökohtaisesti (sähköinen osaamisen kartoitus) 
 • osallistuja suorittaa joko yhden, kaksi tai kaikki kolme osiota 
 • osallistujan aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

 • lähiopetuksena ammattiopistossa 
 • välitehtäviä itsenäisesti tai muiden koulutukseen osallistuvien jäsenten kanssa 
 • opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen ja arviointikeskusteluun osallistuminen.
 • Koulutusajankohdat vuonna 2024:
  • 23.4. klo 9-15 6h Oulainen
  • 21.5. klo 12-15 3h Piippola
  • 27.8. klo 9-15 6h Haapajärvi
  • 24.9. klo 9-12 3h Haapavesi
  • 29.10. klo 9-15 6h Kalajoki
  • 26.11. klo 9-12 3h Oulainen
  • 10.12. klo 9-15 6h Ylivieska

 • koulutus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä
 • ryhmän verkkokeskusteluihin osallistuminen.
 • Verkkokoulutusten ajankohdat vuonna 2024:
  • 9.-23.4.
  • 10.-24.9.
  • 5.-21.11.

 • Yrityksestä, josta osallistuu koulutukseen useampi henkilöä, voidaan koulutus räätälöidä vastaamaan työpaikan tarpeita (esim. kesto, ajankohdat ja sisällönrakenne).

Koulutusosiot

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

 • tuntee tutkintorakenteen ja koulutuksen järjestämismuodot 
 • tuntee oman ammattialansa tutkintojen perusteet 
 • osaa suunnitella työpaikalla järjestettävää koulutusta 
 • osaa suunnitella näyttöjä yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa 
 • tiedottaa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta 
 • kehittää omaa työtään työpaikkaohjaajana.  

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa

 • perehdyttää opiskelijan 
 • ohjata opiskelijan oppimista 
 • arvioida opiskelijan oppimista.  

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa

 • arvioida opiskelijan osaamista näytössä.

Työpaikkaohjaukseen liittyvissä asioissa sinua auttaa

Teuvo Vähäsarja

Teuvo Vähäsarja

Asiakkuusvastaava

Nivala

044 769 2213