Siirry sisältöön
Opiskelijat ovat kokoontuneet ryhmätyöskentelytilaan harjoittelemaan tunnetaitokorttien käyttöä.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on sinua varten, kun kohtaat tilanteita, joissa oppilaitoksen henkilökunnan tai muiden tahojen apu ja tuki ovat tarpeen.

Kuraattorit ja psykologit

Kuraattorin tehtävänä on toimia yhteistyössä yksittäisen opiskelijan, opiskelijaryhmien, huoltajien sekä oppilaitoksen henkilöstön kanssa tavoitteena opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointi sekä opiskeluarjen sujuminen. Kuraattori toimii osana sekä yksilöllistä että yhteisöllistä opiskelijahuoltoa.

Kuraattorin puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa eri pulmissa ja tilanteissa:

Opiskelija itse voi ottaa yhteyttä, mutta myös opettajat, vanhemmat tai muu taho voivat ehdottaa ja ohjata yksittäistä opiskelijaa keskustelemaan kuraattorin kanssa.

Yhteistyö on luottamuksellista keskustelua, ohjausta ja neuvontaa esim. erilaisia toiminnallisia menetelmiä hyväksi käyttäen.

Kuraattorille voi varata ajan puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai kuraattorin luo voi tulla myös suoraan. 

Tarvittaessa kuraattori on opiskelijan suostumuksella yhteydessä muihin yhteistyötahoihin. 

Kuraattoreiden yhteystiedot löydät muun henkilöstön yhteystietojen tavoin henkilöhausta. Voit hakea vaikka hakusanalla kuraattori.  Huomaathan, että kaikkien JEDUn kuraattoreiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohde.fi.

Psykologin palveluihin voi hakeutua kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta.  

Erityinen tuki

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat apua ja tukea tutkinnon suorittamisessa.  

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan 

Tule juttelemaan erityisopettajalle tai kenelle tahansa oppilaitoksen henkilökunnasta!

Terveydenhuolto

Terveydenhoitaja

Opiskeluterveydenhuollon tavoite on lisätä opiskelijoiden elämänhallinnan taitoja ja korostaa terveitä elämäntapoja arkielämän voimavaroina. Opiskeluterveydenhuollon palveluja saat, jos opiskelusi on päätoimista ja kestää vähintään kaksi kuukautta.

Terveystarkastus

Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus terveystarkastukseen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toisena opiskeluvuotena opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus lääkärintarkastukseen, joka voi olla yhdistettynä kutsuntatarkastukseen.

Tapaamisen yhteydessä keskustellaan terveystottumuksista ja mahdollisista ammattialaan liittyvistä terveysriskeistä. Yksikön terveydenhoitaja kertoo opintojen alussa opiskeluterveydenhuollon palveluista tarkemmin.

Voit kääntyä terveydenhoitajan puoleen, kun tarvitset 

Terveydenhoitajan avovastaanotto toimii ilman ajanvarausta.

Sairaanhoitoasioissa opiskelija ohjataan varaamaan aika terveyskeskukseen.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on: 

Opiskeluterveydenhuolto pitää sisällään kaiken opiskelijoiden elämänvaiheisiin ja opiskeluun liittyvät terveyteen vaikuttavat asiat. Päihde- ja mielenterveysongelmien ilmetessä opiskelijahuollon henkilökunta tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, A-klinikan, mielenterveysneuvolan ja muiden verkostojen kanssa. Alaikäisen opiskelijan päihteidenkäyttö- ja/tai muissa ongelmatilanteissa voidaan tehdä lastensuojeluilmoitus. 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. 

Koulutuskeskus JEDUn opiskeluhuollon ohjausryhmä 

Opiskeluhuoltoryhmät

Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja.   

Toimipistekohtaiset opiskeluhuoltoryhmät

 • koulutusjohtaja Timo Seppälä, puheenjohtaja 
 • opinto-ohjaaja Pertti Kuosmanen, sihteeri 
 • erityisopettaja Paula Harju 
 • kuraattori Sanna Salanne, Pohde 
 • psykologi
 • terveydenhoitaja Tanja Kaarto, Pohde 
 • opiskeluterveydenhoitaja Elli Kamula, Pohde 
 • opiskelijaedustaja  

 • koulutusjohtaja Riikka-Kaisa Nuolioja, puheenjohtaja 
 • koulutuspäällikkö Jukka Leppälä 
 • opinto-ohjaaja Paula Jaakkonen-Tanskala, sihteeri 
 • erityisopettaja Anneli Törmälehto 
 • lehtori Riitta Rajamäki 
 • kuraattori Anu Nyman, Pohde 
 • opiskeluterveydenhoitaja Kati Häkki, Pohde 
 • asuntolaohjaaja Marja Hannula 
 • asuntolaohjaaja Tuula Seppälä-Martikainen 
 • yhteisöllisyysohjaaja Virpi Marjomaa-Rajamäki 
 • opiskelijaedustaja 

 • koulutusjohtaja Esa Siirilä, puheenjohtaja 
 • opinto-ohjaaja Pertti Kuosmanen, sihteeri 
 • kuraattori Maria Peltokoski 
 • asuntolaohjaaja Iliya Dimitrov 
 • erityisopettaja Katja Koski
 • opiskeluterveydenhoitaja Tuula Marjala 
 • opiskelijajäsen   

 • koulutusjohtaja Jyrki Saarela, puheenjohtaja 
 • opinto-ohjaaja Virpi Niku ja Hannele Karppinen 
 • kuraattori Maarit Yppärilä 
 • asuntolaohjaaja Eija Löytynoja 
 • erityisopettaja Jaana Haikara 
 • opiskeluterveydenhoitaja Silja Torppa
 • opiskelijajäsen  

 • koulutusjohtaja Tuija Huovinen, puheenjohtaja 
 • opinto-ohjaaja Tuulikki Väänänen ja Soili Autti 
 • kuraattori Annemari Törmäkangas
 • erityisopettaja Kaisu Kulusjärvi  
 • opiskeluterveydenhoitaja Elvi Tohola 
 • opiskelijajäsen   

 • koulutusjohtaja Marko Parhiala, puheenjohtaja 
 • opinto-ohjaaja Sinikka Ojala 
 • kuraattori Marja Cederberg 
 • asuntolaohjaaja Nina Kopola
 • erityisopettaja Kirsi Koivisto 
 • opiskeluterveydenhoitaja Marjo Ojanaho 
 • koulupsykologi Timo Latomaa 
 • opiskelijajäsen  

 • koulutusjohtaja Päivi Heinonen, puheenjohtaja 
 • opinto-ohjaaja Terhi Vääräkoski 
 • kuraattori Mervi Perttula 
 • erityisopettaja Katja Koski 
 • opiskeluterveydenhoitaja Henna Tähtelä 
 • opiskelijajäsen  

Opiskeluhuoltoryhmät voivat tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Muilta osin koulutuksen järjestäjä päättää yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuottavien tahojen kanssa tarkemmin opiskeluhuoltoryhmien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista.  

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 

Tutustu opiskeluhuolto- ja hyvinvointisuunnitelmaan(avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Laki ammatillisesta koulutuksesta(siirryt toiseen palveluun)