Siirry sisältöön
Opettaja ja opiskelijat taittelevat yhdessä lautasliinoja.

TUVA ja TuvaE – tutkintokoulutukseen valmentavat koulutukset

TUVAssa selkeytetään tulevaisuuden suunnitelmia.

TUVA – tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Tuva – Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen tai lukiokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien uratoiveiden ja tavoitteiden suhteen.  

Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskelu- sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen koulutuksessa.  

Tuva-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua valmentavaan koulutukseen myös lyhyemmän tai pidemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti ja siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. 

TuvaE

TuvaE eli Tuva vaativana erityisenä tukena -koulutus on tarkoitettu vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle, joka on vasta etsimässä itselleen sopivaa alaa.

TuvaE -koulutus soveltuu vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle, jolla on laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa, joka tarvitsee erityistä tukea opinnoissa selviytyäkseen ja on vasta etsimässä itselleen sopivaa alaa. Koulutus toteutetaan erityisopetuksena.

TuvaE -koulutuksen tavoitteena on antaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osia. Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa sekä rakentaa erilaisia vaihtoehtoja toisen asteen opintoihin ja työelämään. 

Koulutuksen aikana tutustutaan eri ammattialoihin ja eri alojen ammatilliseen koulutukseen yksilöllisten toiveiden mukaisesti, harjoitellaan mm. itsetuntemusta sekä kielellisiä ja matemaattisia taitoja, vahvistetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä perehdytään ammatilliseen koulutukseen ja vahvistetaan arjen taitoja. Tuetussa asuntolassa Haapavedellä on myös mahdollista harjoitella asumista kodin ulkopuolella. 

TuvaE -koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua valmentavaan koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti ja siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Koulutus toteutetaan erityisopetuksena yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. 

Koulutuspaikkakunnat

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään kaikissa JEDUn toimipisteissä.

TuvaE -koulutusta järjestetään Haapavedellä.

Tarvitsetko apua koulutukseen hakemisessa tai muuten opastusta ja vinkkejä? JEDUn hakupalvelut auttaa!