Siirry sisältöön
Kaksi opiskelijaa työskentelee tietokoneella.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia, joiden laajuus on 35 osaamispistettä (osp).

Yhteiset tutkinnon osat osa-alueittain

Pakollisten osa-alueiden laajuus on 26 osaamispistettä ja valinnaisten 9 osaamispistettä.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

Yhteisten tutkinnon osien vallinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.