Siirry sisältöön

Laadunhallinta

Laatutyön tavoitteena on opetus- ja ohjaustoiminnan jatkuva ja systemaattinen parantaminen. Laatutyön avulla kehitetään prosesseja, toimintakuvauksia ja toimintaohjeita, joiden avulla koulutustoiminnan hyvä laatu on mahdollista saavuttaa. 

Koulutuskeskus JEDUssa laatutyö perustuu Kohti huippulaatua: Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2030 –strategiaan, jonka mukaan laatutyö on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä, toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon perustuvaa toimintaa. 

Laatupolitiikan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategiaprosessissa yhdessä määritellyt arvot, joita ovat vastuullisuus ja avoimuus. 

Asiakkaat saavat laadukkaat ja asiantuntevat koulutuspalvelut kaikissa Koulutuskeskus JEDUn toimipisteissä. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Opetus- ja ohjaustoiminnassa toimitaan yhteiskunnallisesti ja ekologisesti vastuullisella tavalla. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on mukana pohjoissuomalaisten koulutuksenjärjestäjien laatua kehittävässä verkostossa. Kuntayhtymän edustaja osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen järjestämiin valtakunnallisiin laadun kehittämistä ja laadunhallintaa koskeviin koulutustilaisuuksiin, kehittämispäiviin ja webinaareihin.  

Laatutyön keskeiset asiakirjat ja toimintaohjeet sijaitsevat sisäisessä intranetissä. 

Laatutyötä ohjaa kuntayhtymän kokonaisvaltainen laatutyön kehittämisryhmä ja johtoryhmä. 

Osana laatutyötä on jokaisesta tutkinnosta kirjattu osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma.