Siirry sisältöön
Kolme opiskelijaa luokassa opiskelemassa tietokoneila

Opinpolut

Opiskelijalla on monia erilaisia mahdollisuuksia edistää omia opintojaan. Yhdessä opiskelijan kanssa laadittavaan HOKSiin suunnitellaan jokaiselle oma opinpolku.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Henkilökohtaistaminen HOKSissa tarkoittaa, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan tämän tarpeita vastaava koulutuspolku. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan uuden osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat sekä osaamisen hankkimista tukevat ohjauksen ja tuen toimet. 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle. Siihen kirjataan 

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia, että osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan. Suunnitelmaa tulee myös päivittää tarpeen mukaisesti. Suunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa myös työpaikan edustaja osallistuu suunnitelman laatimiseen. 

Erilaisia opinpolkuja

Akatemiaopinnot

Akatemiatoiminta on suunnattu toisella asteella (ammatillinen tai lukio) opiskeleville nuorille urheilijoille, jotka harjoittelevat tai kilpailevat tavoitteellisesti omassa lajissaan.

Kilpailutoiminta

Opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti osallistua, ammattitaitokilpailuihin (JEDUSkills ja Skills Finland ry:n Taitaja -kilpailut), kulttuurikilpailuihin (JEDUStars, SAKU ry:n SakuStars), urheilukilpailuihin (SAKU ry:n SakuGames).

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työelämässä oppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa ja koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa ja arvioitua opiskelua.

Verkko-opinnot

Verkossa opiskelua varten Koulutuskeskus JEDUssa on käytössä verkkopohjainen oppimisympäristö Itslearning.

Asiakaspalvelutilanne

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Sinulla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisen perustutkinnon aikana. Suoritetut opinnot voidaan tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa ja lisäksi, ammattikorkeakoulusta riippuen, ne huomioidaan siirtyessäsi korkeakouluopintoihin.

Opiskelija tekee kasvohoitoja asiakkaalle

Yhdistelmätutkinto

Yhdistelmätutkinto-opiskelijana suoritat ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Yhdistelmätutkinnolla jatko-opintovalmiutesi paranevat, kun opiskelet laajemmin esim. kieliä ja matematiikkaa. Kuitenkin sinulla on ammatti opiskeltuna ja mahdollisuus hakeutua myös työelämään.

Kaksi opiskelijaa työskentelee tietokoneella.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia, joiden laajuus on 35 osaamispistettä (osp).

Yrittäjyyspolku

Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta jo opintojen aikana

Tarvitsetko apua koulutukseen hakemisessa tai muuten opastusta ja vinkkejä? JEDUn hakupalvelut auttaa!