Siirry sisältöön
Opiskelijat harjoittelevat potilaan siirtoa paareille

Perustason ensihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Perustason ensihoitajille riittää laajasti kysyntää työelämässä

Perustason ensihoitajana osaa kohdata kokonaisvaltaisesti ensihoitopotilaan ja arvioida hänen tilaansa. Osaat hoitaa potilasta sairauskohtauksissa ja vammautumisissa. Olet työssäsi tarkka, huolellinen, yhteistyötaitoinen ja sinulla on matemaattista osaamista lääkehoidon tehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia työssä alan toimintaohjeita, säädöksiä, arvoja ja ammattietiikkaa noudattaen.

Perustason ensihoitajana osaat käyttää hoito- ja lääkintälaitteita sekä viranomaisverkoston viestintälaitteita. Työ vaatii sinulta kykyä työskennellä ja tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa, sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin, hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, paineensietokykyä sekä asiakaspalvelutaitoja.

Missä työskentelisin?

Voit työskennellä erilaisissa ensihoidon yksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla, terveyskeskusten päivystysvastaanotoilla, akuutti vuodeosastoilla. Työpaikkoina voivat olla myös erilaiset vanhustenhoidon yksiköt, kuten palvelutalot ja kotihoito.

Koulutuspaikkakunnat

Perustason ensihoitajaksi voit opiskella Oulaisissa.

Tarvitsetko apua koulutukseen hakemisessa vai muuten opastusta ja vinkkejä? JEDUn hakijan palvelut auttaa!