Siirry sisältöön
Neljä opiskelijaa tekee tehtäviään omilla tietokoneillaan.

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti Tutkintoja ja opintoja koskevien lakien, sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on turvata opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Oikeusturvatoimikunnan tehtävät

Jäsenet