Siirry sisältöön

Koulutusinfot yrityksille

Osaamisesta on tullut yritysten kilpailuvaltti . Jokiedu Oy tarjoaa maksuttomia koulutusinfoja henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi.

Onko yrityksessäsi työntekijöitä, joilla on pelkkä yleissivistävä koulutus? Valtakunnallisessa Hakeva-pilotissa toteutetaan yritysten osaamistarpeisiin räätälöityjä koulutusinfoja, joissa kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen yhdessä työantajan kanssa ja kerrotaan kattavasti alueen koulutusmahdollisuuksista, jotka on suunnattu ko. yrityksen toimialaan. 

Hyöty yritykselle

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä yrityksen kannattavuutta.  Yritysten johto ja työntekijät eivät aina välttämättä tiedä, kuinka työntekijöiden kouluttautuminen voidaan kytkeä osaksi työntekoa ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia paikalliset ja alueelliset koulutuksenjärjestäjät tarjoavat.

Yritysmielikuva vaikuttaa osaltaan uusien henkilöiden palkkaukseen, tutkitusti yksi kilpailuvaltti rekrytointimarkkinoilla on yrityksen kannustava ilmapiiri henkilöstön oppimiseen, opiskeluun ja itsensä kehittämiseen.

Koulutusinfoissa kerrotaan kattavasti alueen koulutustarjonnasta, mahdollisuuksista kouluttautua työn ohella, koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjausta tarjoavista tahoista.

Toteutustapa

Koulutusinfo on yritykselle maksutonta ja sen sisältö suunnitellaan yrityksen osaamistarpeisiin ja toimialaa peilaten.

Koulutusinfo on tarkoitettu yritykselle tai yrityksen toimipaikalle, joka sijaitsee Haapavedellä, Haapajärvellä, Kalajoella, Nivalassa, Pyhäjärvellä, Sievissä tai Ylivieskassa ja lisäksi

Koulutusinfo

Hakeva -pilotti

Hakeva-pilotti toteutetaan kuudella alueella Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla toteuttajana on Jokiedu Oy/JEDU ja OSAO Edu Oy. Hakevan toiminnan pilotti on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään, lisääkö koulutustiedon jakaminen ja koulutusinfot ihmisten osallistumista koulutukseen. Hakevan toiminnan pilottiin liittyvän tutkimusasetelman vuoksi koulutusinfoja annetaan vain tietyillä postinumeroalueilla ja toimialoilla toimiviin yrityksiin.

Jotpa toteuttajat

Ota yhteyttä!

Kati Marjakangas

Kati Marjakangas

Koulutusjohtaja

Nivala

040 516 3307